Меню сайту

Наше опитування
Чи дбаєте ви про свою безпеку ?
Всього відповідей: 762

Статистика

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і
здоров’я людей і приводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів чи завдає шкоди довкіллю. 
 Аварія з біологічною загрозою - Аварія, що супроводжується поширенням (або можливістю поширення) небезпечних біологічних речовин у
кількості, що створює загрозу життю й здоров'ю людей, тварин і рослин, а(або) також завдає шкоди довкіллю.
Аварія з викидом [розливом] радіоактивних речовин - Аварія на радіаційно-небезпечному об'єкті, яка спричинила викид (розлив) радіоактивних речовин за межи
встановлених захисних бар'єрів і (чи) потужність дози іонізуючого випромінювання перевищує встановлені норми і загрожує довкіллю.
Аварія з викидом [розливом] хімічних речовин - Аварія на хімічно небезпечному об'єкті, що супроводжується викидом (розливом) небезпечних хімічних речовин,
яка може призвести до загибелі чи хімічного враження людей.

Аварія на підземній споруді - Небезпечна подія на шахті, гірничій виробці, підземному складі чи сховищі, у транспортному тунелі чи рекреаційній печері, пов'язана з
раптовим повним чи частковим руйнуванням споруд, що створює загрозу життю й здоров'ю людей, які там перебувають, і (чи) завдає матеріальних збитків
Аварія на трубопроводі  -  Аварія на трасі трубопроводу, пов'язана з викидом (розливом) шкідливих хімічних чи пожежовибухонебезпечних речовин, що призвела
до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень чи завдала шкоди довкіллю.
Вітрові нагони - Підвищення рівня води в гирлах річок, на узбережжі водосховищ, морів унаслідок дії вітру.
Вибухонебезпечна речовина -  Речовина, яка може вибухати у випадку дії полум'я чи виявляти чутливість до струсів або тертя більшу, ніж динітробензол
Водопілля      -    Фаза водного режиму річки, в період весняного сніготанення, що характеризується високою водністю (ДСТУ 3517).
Гідродинамічна аварія - Аварія на гідротехнічній споруді, коли вода поширюється з великою швидкістю, що створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру
Град -  Частинки льоду різні за розмірами, формою і структурною неоднорідністю, що випадають із шарувато-дощових хмар у теплий період року. (ДСТУ 3513)
Гранично допустима концентрація забруднюючої речовини;
ГДК - 
Максимальна кількість небезпечних речовин у грунті, у воді, повітряному чи водяному середовищі, продуктах харчування, харчовій сировині та кормах, що її вимірюють одиницею об'єму чи маси, яка, діючи на людей певний проміжок часу, не призводить до погіршення їхнього здоров'я чи інших негативних наслідків
Гранично допустима концентрація небезпечної речовини – максимальна кількість небезпечних речовин в ґрунті, повітряному або водному середовищі, продовольстві, харчовій сировині, що
вимірюється в одиницях об’єму або маси, які при постійному контакті з людиною або при дії на нього за певний термін часу практично не впливає на здоров’я  людей і не викликає несприятливих
наслідків.
Довкілля - Сукупність умов проживання та суспільно-виробничої діяльності людей, до якої належить природне середовища та елементи культурного чи соціально-економічного оточення, що разом і кожний окремо безпосередньо впливають на населення та господарство.
Джерело техногенної надзвичайної ситуації – небезпечна техногенна подія, внаслідок чого на об’єкті, визначеній території або акваторії виникла техногенна надзвичайна ситуація.
Дорожньо-транспортна пригода -  ДТП    Подія, що сталася під час руху транспортного засобу та призвела до загибелі чи поранення людей або до матеріальних збитків (ДСТУ 2935)
 Евакуація населення      - Комплекс заходів щодо організованого переміщення населення із зони враження внаслідок надзвичайної ситуації або зони
ймовірного виникнення надзвичайної ситуації та життєзабезпечення евакуйованих в районі розташування.
Екстремальна подія техногенного характеру – подія, що заключається в істотному різкому відхиленню від норми проходження процесів. Під нормою треба розуміти таке проходження процесів, до
якого населення і виробництво пристосувались шляхом тривалого досліду або спеціальних науково-технічних розробок.
Епідемія         - Масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та просторі, у межах певного регіону, що перевищує звичайний рівень
захворюваності в 1,5 рази на протязі 3-х днів в 1-2 районах (містах), який реєструється на цій території.
Епідемічна ситуація        - Стан, за якого поширюється інфекційна хвороба людей протягом певного проміжку часу на конкретній території
Епідемічний спалах небезпечних інфекційних захворювань     Розповсюдження небезпечної інфекційної хвороби людей у межах певного регіону, до 10 випадків на протязі 3-х днів
Епізоотія        - Одночасне поширення інфекційної хвороби серед великої кількості одного чи багатьох видів тварин у часі та просторі, на території не менш ніж 1 району, що значно
перевищує звичайний зареєстрований рівень захворюваності на цій території.
Примітка. Розрізняють такі види епізоотії: за масштабом поширення
-випадкові, об'єктові, місцеві та регіональні; за ступенем небезпеки -легкі, середньої тяжкості, тяжкі і надзвичайно тяжкі: за економічними збитками - незначні, середні і великі
Епіфітотія      - Масове, поширюване у часі та просторі, інфекційне захворювання рослин, що супроводжується чисельною загибеллю культур і зниженням їх продуктивності, при
якому уражено більше 50% їх поверхні
Ензоотія         - Одночасне поширення інфекційної хвороби серед тварин в певній місцевості, господарстві чи пункті, (від 1 до 10% загальної чисельності
стада), природні і економічні умови яких усувають повсюдне поширення цієї хвороби
Енфітотія       - Масове захворювання рослин, яке з'являється на одній території і протягом багатьох років має незначні коливання Примітка. Розрізняють такі види епізоотії: за масштабом поширення
-випадкові, об'єктові, місцеві та регіональні; за ступенем небезпеки -легкі, середньої тяжкості, тяжкі і надзвичайно тяжкі: за економічними збитками - незначні, середні і великі.

Забруднення водного середовища - Надходження у водне середовище небезпечних речовин, які завдаютьшкоди біологічним ресурсам, здоров'ю людини та його діяльності на акваторії

Забруднення підземних вод -   Зміни фізичної, хімічної чи біологічної якості підземних вод,зумовлені господарчою діяльностью в порівнянні з їх природним станом, які роблять цю воду частково чи повністю непридатною для  використання

Залізнична варія  - Аварія на залізниці, яка призвела до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень, псування однієї чи
декількох одиниць рухомого складу до ступеня вилучення його із обігу і (чи) спричинила повне припинення руху на час, що перевищує нормативний

Заморозок  -  (нд.: Приморозок)         Короткочасне зниження температури повітря чи поверхні грунту до мінусових значень вночі чи вранці за переважно
плюсових значень температури протягом доби (ДСТУ ЗВІЗ).

Захворюваність населення  -   Показник, який визначає рівень поширення будь-якої інфекційної хвороби серед населення в
цілому та серед окремих віково-статевих і професійних груп

Захворювання рослив невизначеної етіології   -        Порушення нормального обміну речовин у клітинах, органах і у
всій рослині, етіологія якого не визначена

Землетрус    - Підземні поштовхи у земній корі чи верхній частині мантії, що викликають коливання земної поверхні, спричиняють деформацію земної кори та деформування чи руйнування Інженерних споруд

Зіткнення морських [річкових] об'єктів  -         Зближення морських [річкових] об'єктів до фізичного контакту між ними, яке супроводжується завданням шкоди цим об'єктам, їх технічним засобам, вантажу,
екіпажу і пасажирам

Зіткнення морського [річкового] об'єкта з нерухомим об'єктом     -  Стикання морського [річкового] об'єкта із стаціонарними береговими спорудами, яке супроводжується завданням шкоди морському [річковому] об'єкту, його технічним засобам, вантажу, екіпажу і пасажирам, а також береговим спорудам

Зсув          -     Зміщення мас гірських порід вниз по схилу під дією сили земного тяжіння
без втрати контакту з нерухомою основою на більш низький гіпсометричний рівень

Затор    -         Скупчення крижин у руслі річки під час льодоходу, що спричинює стиснення вод-ного перерізу та пов'язане з цим підвищення рівня води (ДСТУ 3517)

  Забезпечення промислової безпеки в НС – прийняття і дотримання правових норм, виконання екологічних захисних, галузевих або відомчих вимог і правил, а також проведення комплексу організаційних, технологічних і інженерно-технічних заходів, які спрямовані на відвернення промислових аварій і катастроф в зонах НС.

Запроектна промислова аварія – промислова аварія, що викликана не врахованим для проектної аварії вихідним станом і супроводжується додатковими в порівнянні з проектною аварією
відмовленнями систем безпеки і реалізацією
помилкових рішень персоналу, які призвели до важких наслідків.

Зона техногенної надзвичайної ситуації – територія чи акваторія, в межах якої діє негативний вплив одного  або сполучених  факторів ураження джерела техногенної НС.

Зона ураження – територія чи акваторія, в межах якої розповсюджені або куди привнесені небезпечні радіоактивні, хімічні чи біологічні речовини в об’ємах, що створюють небезпеку для людей, сільськогосподарських тварин і рослин на протязі визначеного часу. 

Катастрофа – велика за масштабом аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

 

Класифікація надзвичайних ситуацій – система, згідно з якими НС поділяються на класи і підкласи залежно від їх характеру.

Класифікаційна ознака НС – технічна або інша характеристика аварійної ситуації, що дає змогу віднести її до надзвичайної. 

Інфекційні захворювання тварин невизначеної етіології  -  Поява інфекційної хвороби серед тварин у певній місцевості, господарстві чи пункті, (1-2 випадки), етіологія якої не визначена

Карантин рослин     -      Система державних карантинних заходів, спрямованих на охорону рослинних ресурсів країни від завезення особливо небезпечних шкідливих організмів та рослин, перелік яких визначається відповідними органами, та запобігання поширюванню карантинних об'єктів

Карантинні заходи   -      Сукупність тимчасових організаційних, режимно-обмежувальних, адміністративно-господарських, санітарно-епідеміологічних, сакітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані проти поширення інфекційної хвороби та забезпечують локалізацію епідемічного, епізоотичного або епіфітотичного осередків з наступним їх ліквідуванням 

Надзвичайна ситуація (НС) – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат.

Порогове значення класифікаційної ознаки НС – визначене в установленому порядку значення технічної або іншої характеристики конкретної аварійної ситуації, що дає змогу віднести її до надзвичайної.

Техногенна надзвичайна ситуація стан, при якому внаслідок виникнення джерела техногенної надзвичайної ситуації на об’єкті, визначеній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров’ю, наноситься шкода майну населення, економіці і довкіллю.

Техногенна небезпека – стан, внутрішньо притаманний технічній системі, виробничому або транспортному об’єкту, що реалізується у виді дії ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації на людину і довкілля при його виникненні, або у виді прямої чи побічної шкоди для людини і довкіллю в процесі нормальної експлуатації цих об’єктів.

Обвал -   Відрив снігових (льодяних) брил або мас гірських порід від схилу чи відкосу гір та їх вільне падіння під дією сил тяжіння

Об'єкт економіки    -       Підприємство, об'єднання, заклад (в тому числі освіти), організація сфери матеріального виробництва чи невиробничої сфери, будівля чи споруда

Обледеніння   -       Відкладення льоду на судах та берегових спорудах, за якого можуть створюватись аварійні ситуації чи завдаватись значні матеріальні збитки.

Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин  -   Поява екзотичної або особливо небезпечної інфекційної хвороби серед тварин у певній місцевості, господарстві чи пункті,
(1 випадок)

Оповіщення щодо надзвичайної ситуації; оповіщення щодо НС   -    Доведення до оперативних органів управління, сил і засобів ЄДС НС та населення сигналів оповіщення та відповідної інформації про надзвичайну ситуацію через систему оповіщення ЄДС НС.

Павфітотія  -  Масове, поширюване захворювання рослин, що охоплює всю країну, при якому уражено більше 50% їх поверхні

Посуха; засуха   -    Тривалий період відсутності ефективних опадів у сукупності з високою температурою та низькою вологістю повітря, що призводить до виснаження запасів вологи у грунті, пригнічення та
загибелі рослин

Підтоплення    -      Підвищення рівня ґрунтових вод і зволоження грунтів, що призводить до порушення господарської діяльності та умов проживання на певній території

Пожежа   -      Неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі (ДСТУ 2272)

Пожежна охорона   -        Основна частина системи пожежної безпеки, яка об'єднує органи управління, сили і засоби, що їх створено у встановленому порядку задля захисту життя і здоров'я людей, об'єктів економіки та довкілля від надзвичайних ситуацій, спричинених пожежами

Потенційно небезпечний об'єкт   -   Об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежовибухові, хімічні речовини та біологічні препарати, гідротехнічні і транспортні споруди, транспортні засоби, а також інші об'єкти, що створюють загрозу виникнення НС

Паводок  -      Фаза водного режиму річки, що може багаторазово повторюватися в різні сезони року, характеризується інтенсивним збільшенням витрат і рівнів води внаслідок дощів чи сніготанення під час відлиг
(ДСТУ 3517)

Пандемія  -    Масове одночасне розповсюдження інфекційної хвороби людей із досить значним рівнем захворюваності на величезній території, яка охоплює цілі регіони  

Потенційно небезпечна речовина - речовина, що внаслідок своїх фізичних, хімічних, біологічних або
токсичних властивостей визначає собою небезпеку для життя  і здоров’я людей, сільськогосподарських
тварин і рослин.

Промислова аварія – аварія  на  промисловому  об’єкті, в технічній системі або на промисловій установці.

Проектна промислова аварія – промислова аварія, для якої проектом визначено вихідний і кінцевий стан і передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження наслідків аварії встановленими межами.

Промислова катастрофа - велика промислова  аварія,  що потягла за собою людські жертви, шкоду здоров’ю людей або пошкодження і руйнування об’єктів, матеріальних цінностей в великих розмірах, а також принесла серйозну шкоду довкіллю.

Промислова безпека в надзвичайних ситуаціях – стан захисту населення, виробничого персоналу, суб’єктів господарської діяльності і довкілля від небезпек, що виникають при промислових аваріях і катастрофах в зонах НС. Примітка. Залежно від виду транспортованого продукту розрізняють аварії на газопроводах, нафтопроводах, продуктопроводах та інших трубопроводах.

    Ранній льодостав    -       Передчасна, незвичайна для конкретної місцевості, поява льоду, заберегів або припаю на судноплавних водоймах, річках та морях

Радіаційне забруднення    -      Забруднення поверхні землі, атмосфери, води, продуктів харчування, харчової сировини, кормів та різних предметів радіоактивними речовинами у кількості, що перевищує рівень, встановлений стандартами, нормами і правилами радіаційної безпеки.

Радіаційна аварія – аварія на радіаційному небезпечному об’єкті, що приводить до виходу або викиду РР і (або) іонізуючих випромінювань за передбачені проектом для нормальної експлуатації даного об’єкту межі в об’ємах, які перевищують встановлені границі безпеки його експлуатації.

Радіоактивне забрудненнязабруднення поверхні землі, атмосфери, води чи продовольства, харчової сировини, кормів і різних предметів РР в об’ємах, що перевищують рівень, встановлений нормами радіаційної безпеки і правилами робіт з РР.

Радіаційний небезпечний об’єкт - об’єкт, на якому зберігають, переробляють, використовують або транспортують РР, при аварії на якому або його руйнуванні може виникнути опромінювання іонізуючим випромінюванням або радіоактивне забруднення людей, сільськогосподарських т    Зона радіоактивного забруднення – територія або акваторія, в межах якої є радіоактивне забруднення.

Рентген -  одиниця виміру радіаційного забруднення, один рентген - два міліарда пар позитивних та негативних іонів в одному кубічному сантиметрі повітря

Режим радіаційного захисту – порядок дії населення і використання засобів і способів захисту в зоні радіоактивного забруднення з метою можливого зменшення дії іонізуючого опромінювання на людей.

Сель   -  Стрімкий потік великої руйнівної сили на басейнах гірських річок, що складається із суміші води та крихких, ламких порід і виникає внаслідок інтенсивних дощів чи танення снігу, а також прориву завалів і морен (ДСТУ 3517)

Сильний вітер -      Рух повітря відносно земної поверхні з швидкістю або
горизонтальною складовою швидкості понад 25 м/с

Сильний дощ -        Дощ з кількістю опадів більше 50 мм на рівнинній території
та ЗО мм в гірських районах тривалістю менше 12 годин

Сильна злива -       Випадіння інтенсивного короткочасного дощу кількістю більше ЗО мм за період часу менше 1 години

Сильний мороз -     Зниження температури повітря до мінус 30° С і нижче

Сильне налипання снігу -       Відкладання мокрого снігу на деревах, проводах, конструкціях діаметром більше 35 мм на висоті 2 м над поверхнею землі

Сильна ожеледь  -  Шар щільного матового чи прозорого льоду діаметром більше 20 мм, що наростає на дротах та наземних предметах внаслідок замерзання крапель дощу, мряки або туману


Форма входу

Пошук


Година В Тернополі

Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Погода

Архів записів

Друзі сайту
БЖД - Безпека життя діяльністьCopyright MyCorp © 2019